Namaszczenie chorych

Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych (Kan. 998 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Naszych chorych i starszych Parafian, którzy nie mogą chodzić do kościoła odwiedzamy co miesiąc.  Przynosimy im Najświętszy Sakrament, aby mogli zjednoczyć się z Panem Jezusem w Komunii świętej. Mogą też skorzystać z sakramentu pokuty i sakramentu namaszczenia chorych.

Jak zaprosić kapłana do chorego?

Może to uczynić sam chory (telefonicznie) lub ktoś z jego rodziny (czy sąsiadów) w kancelarii, zakrystii.

Jak często kapłan przychodzi do chorych?

Kapłan odwiedza chorych i starszych, których opuszczają siły z różną częstotliwością. Częstość odwiedzin zależy od życzenia chorego.

Co trzeba przygotować na wizytę kapłana z Najświętszym Sakramentem?

Należy przygotować w pokoju chorego:

  • stół nakryty obrusem,
  • świece i krzyżyk.

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych:

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych:
• zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła,
• umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością,
• przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty,
• powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego,
• przygotowanie na przejście do życia wiecznego.