Chrzest

Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka nie później niż tydzień przed datą Chrztu. Przynoszą:
odpis Aktu Urodzenia dziecka,
– jeżeli nie są naszymi parafianami, konieczne jest także pozwolenie na Chrzest dziecka w naszej parafii wydane przez Ks. Proboszcza parafii zamieszkania
– podają dokładne dane o sobie i chrzestnych (nazwisko i imię, data urodzenia, adres, a także datę i miejsce swojego sakramentu małżeństwa)
rodzice chrzestni, jeśli nie są naszymi parafianami, dostarczą przez rodziców dziecka zaświadczenie od własnego Ks. Proboszcza, że są zdatnymi do pełnienia tego zadania

Chrzestni są gwarantami katolickiego wychowania. Dlatego sami:
– mają żywą wiarę (są po Bierzmowaniu)
– ukończyli 16 lat
– żyją w małżeństwie sakramentalnym, nie tylko w cywilnym, nie żyją w konkubinacie
– biorą udział w katechezie szkolnej (jeśli są w okresie szkoły średniej).

Dwadzieścia minut przed Chrztem rodzice dziecka wraz z rodzicami chrzestnymi przychodzą do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty.