Chrzest

Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka nie później niż tydzień przed datą chrztu.

Przynoszą:

  • – odpis Aktu Urodzenia dziecka
  • – jeżeli nie są naszymi parafianami, konieczne jest także pozwolenie na chrzest dziecka w naszej parafii wydane przez Ks. Proboszcza parafii zamieszkania
  • – podają dokładne dane o sobie i chrzestnych (nazwisko i imię, data urodzenia, adres, a także datę i miejsce swojego sakramentu małżeństwa)
  • – rodzice chrzestni, jeśli nie są naszymi parafianami, dostarczą przez rodziców dziecka zaświadczenie od własnego Ks. Proboszcza, że są zdatnymi do pełnienia tego zadania

Chrzestni są gwarantami katolickiego wychowania. Dlatego sami:

  • – mają żywą wiarę (są po bierzmowaniu)
  • – ukończyli 16 lat
  • – żyją w małżeństwie sakramentalnym, nie tylko w cywilnym
  • – nie żyją w konkubinacie
  • – biorą udział w katechezie szkolnej (jeśli są w okresie szkoły średniej)