Małżeństwo

I. Sakrament Małżeństwa mogą zawrzeć u nas narzeczeni, którzy:
– rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem
– ukończyli 18 lat
– przynajmniej jedno posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) albo trzymiesięczny pobyt w naszej parafii
– przeszli odpowiednie przygotowanie

Datę Sakramentu Małżeństwa należy ustalić w kancelarii parafialnej, w miarę możliwości, z minimum rocznym wyprzedzeniem.

Następnie narzeczeni odbywają w kancelarii parafialnej jeszcze trzy rozmowy, w terminie ustalonym z ks. Proboszczem.

Na pierwszą z tych trzech rozmów (trzy miesiące przed planowanym dniem sakramentu) przynoszą w miarę możliwości:
– dowód tożsamości
– odpis aktu Chrztu świeżej daty, tzn. wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy temu z ewentualną notatką o przyjętym sakramentu Bierzmowania
– jeżeli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe przynoszą z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa
– Akt zupełny urodzenia
– poświadczenie o ukończonej Katechezie Przedmałżeńskiej i wizycie w Poradni Rodzinnej.
Na tej pierwszej rozmowie odbywa się też badanie kanoniczne, gdzie m.in. narzeczeni podają swoje dane osobowe i otrzymują:
– prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania
– zachętę, w postaci karteczki, do przystąpienia do dwóch Spowiedzi świętych
– skierowanie do Poradni Życia Rodzinnego
– skierowanie na trzy nauki przedmałżeńskie z księdzem

Na drugą rozmowę (miesiąc przed dniem sakramentu) przynoszą
– potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi i ew. inne brakujące dokumenty.

Na trzeciej rozmowie (w piątek przed zawarciem sakramentu) narzeczeni spotykają się z ks. Proboszczem, gdzie na spotkaniu m.in. omawia się Liturgię Sakramentu Małżeństwa. Zamawia się p. Organistę. Narzeczeni podają dokładne dane świadków ślubu (uwaga: muszą mieć ukończone 18 lat).

W dniu zawarcia Małżeństwa dziesięć minut przed ślubem przychodzą wraz ze świadkami do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty i wtedy:
– oddają karteczki od Spowiedzi
– przynoszą odpis Aktu Małżeństwa, jeżeli nie zawierają małżeństwa konkordatowego
– przekazują obrączki ślubne.

 

II. Przygotowanie bezpośrednie – 9 spotkań

  • Katecheza sakramentalna prowadzona przez kapłana 
  • Nauka ogólna prowadzona przez doradczynię życia rodzinnego – 3 spotkania
  • Spotkania indywidualne z doradcą lub doradczynią – 3 spotkania