Małżeństwo

I. Katecheza przygotowująca do Sakramentu Małżeństwa
Prowadzi:
II. Przygotowanie bezpośrednie – 9 spotkań

  • Katecheza sakramentalna prowadzona przez kapłana – poniedziałek, godz.19.00 – 3 spotkania
  • Nauka ogólna prowadzona przez doradczynię – 3 spotkania: 1,2 i 3 środa miesiąca godz. 19.00
  • Spotkania indywidualne z doradczynią – 3 spotkania

 

OGÓLNE NAUKI DORADCÓW:

Nauki odbywają się w środy: w pierwszą, drugą o trzecią środę miesiąca.

GODZINA 19.00

Obowiązuje zasada, że należy przestrzegać kolejności spotkań, rozpoczynając od pierwszego spotkania:

UWAGA:

Każda para wnosi jednorazowo na pierwszym spotkaniu ogólnym opłatę w wysokości 50 zł. za uczestniczenie w naukach przedślubnych (3 spotkania ogólne oraz 3 spotkania indywidualne z doradcą) – na pokrycie kosztów organizacyjnych.