Historia Parafii

Parafia

PARAFIA P.W. ŚW. MARCINA W KOŁOBRZEGU

Wczytując się w kronikę Parafii św. Marcina dowiadujemy się, że kościół pod tym wezwaniem został wybudowany już w roku 1895 wraz z plebanią i szkołą przez ks. Linusa Schramma  przy dzisiejszej ul. Zwycięzców. Dnia 11 listopada 1895 roku dokonano poświęcenia kościoła.W 1945 roku w czasie działań wojennych kościół uległ niemal zupełnemu zniszczeniu.  Decyzją ówczesnych władz, zniszczoną świątynię rozebrano.

Do początku lat pięćdziesiątych XX wieku na obecnym terenie Parafii pw. Św. Marcina znajdował się kościół pw. Św. Mikołaja. Na początku lat sześćdziesiątych na miejscu zniszczonego i rozebranego kościoła wybudowano Klub Garnizonowy.  Miejsce to stawało się jednak coraz mniej atrakcyjne i pod koniec swojego istnienia cieszyło się nie najlepszą opinią.

Dekretem biskupa Mariana Gołębiewskiego z dnia 27 lutego 2001 roku ustanowiono nowe granice Parafii pw. św. Marcina. Od strony północno-zachodniej: ul. Norwida i jej przedłużenie do morza, następnie ul. Zwycięzców do dworca kolejowego, za nim po przecięciu ul. Kolejowej, ul. Dworcowa od skrzyżowania z ul. Kniewskiego do rzeki Parsęty/granica biegnie środkiem ul. Dworcowej/, następnie ul. Ppor. E. Łopuskiego/most/ do Kanału Drzewnego. Granicę południowo-zachodnią parafii stanowi Kanał Drzewny od ul. Ppor. E. Łopuskiego do Morza Bałtyckiego.

Na tym terytorium znajdują się następujące ulice Kołobrzegu: Aleja I Armii Wojska Polskiego, Borzymowskiego, Cicha, Dworcowa(parzyste numery), Kolejowa(prawa strona stacji), Kniewskiego (prawa strona od stacji), Konopnickiej, Korzeniowskiego, Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza, Mickiewicza, Morska, Al. Nadmorska, Norwida, Obrońców Westerplatte, Pomorska, Portowa, Rafińskiego, Reja, Reymonta, Rodziewiczówny, Słowackiego, Solna(do Kanału Drzewnego), Spacerowa, Szkolna, Bulwar Szymańskiego, Ściegiennego, Towarowa, Warzelnicza, Waszyngtona, Bulwar Zacisze, Zdrojowa, Zwycięzców, Zygmuntowska i Źródlana.

Proboszczem parafii został ks. Ryszard Andruszko, wcześniejszy wykładowca i ojciec duchowny w koszalińskim seminarium. Zamieszkał on w parafii 10 marca 2001r., a pierwszą Mszę św. odprawił 21 marca.Od tego dnia Msze św. oraz nabożeństwa w niedziele i dni powszednie celebrowane były według ustalonego porządku.

Przez pierwsze dwa tygodnie trwała adaptacja pomieszczeń, które zaczęły stanowić tymczasową kaplicę i mieszkanie, najpierw proboszcza, a  później również wikariusza, który rozpoczął swoją posługę 28 sierpnia 2001 roku. Pierwsze, przeznaczone na kaplicę pomieszczenie było stosunkowo niewielkie, mogło pomieścić zaledwie 150 do 200 osób. Od tego momentu trwały prace remontowo- adaptacyjne mające na celu powiększenie przestrzeni kaplicy. Obecnie kaplica może pomieścić około 900 osób.W późniejszym czasie wykonano remont części budynku przeznaczonej na wikariat, dobudowano kancelarię i zakrystię, urządzono wyposażono kaplicę, zakrystię, kancelarię, a także ogrodzono teren należący do parafii. 2 stycznia 2004 roku zalane zostały pierwsze ławy i stopy pod fundamenty kościoła pw. Św. Marcina. Po 15 miesiącach, od rozpoczęcia prac budowlanych, powstały prawie wszystkie mury kościoła. To wszystko zawdzięczamy ofiarności naszych parafian oraz dobrodziejów z kraju i za granicy. Parafia liczyła wówczas 4800 mieszkańców – ok. 1600 rodzin.

Wraz z objęciem urzędu proboszcza przez ks. prałata Mariana Subocza w 2017 r. rozpoczęto gruntowne prace remontowo – modernizacyjne wewnątrz świątyni. Również w tym samym roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie zgłosił się ministrant, pochodzący z opisywanej parafii, kl. Karol Adamuszek. Jest to pierwsze powołanie z tej parafii. Wspomniane prace remontowe, podjęte w 2017 r. obejmowały przede wszystkim prezbiterium, które zyskało nowe oblicze. Położono bowiem marmurową posadzkę, wstawiono nowy ołtarz z polichromowaną płaskorzeźbą przedstawiającą obmycie nóg podczas Ostatniej Wieczerzy, a także ambonę, zamontowano nowe tabernakulum, zakupiono polichromowany drewniany krzyż z wizerunkiem Chrystusa konającego, a także zbudowano boczny ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej. Całe prezbiterium zostało więc poddane gruntownym zmianom modernizacyjno-aranżacyjnym, zyskując przy tym głębszą teologicznie wymowę. Zamówiono również nowe sedillia, klęczniki i chrzcielnicę. W części nawowej pojawiły się natomiast 2 nowe ołtarze, przedstawiając na jednej ze ścian bocznych patrona parafii – św. Marcina, a na drugiej – św. Jana Pawła II oraz błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. Zamontowano również nowe stacje Drogi Krzyżowej, bogato rzeźbione w drewnie lipowym oraz polichromowane.  W świątyni pojawiły się również nowe obrazy oraz figury,  wzbogacające wystrój kościoła.W oknach pojawiły się barwne witraże, przedstawiające uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Przeprowadzono również liczne prace modernizacyjne, związane z wymianą nagłośnienia, oświetlenia oraz klimatyzacji kościoła. Dziś kościół pw. św. Marcina, będąc godnym miejscem dla modlitwy i refleksji, stanowi istotny punkt na historycznej i duchowej mapie kołobrzeskiej ziemi.

św. Marcin, biskup Tours, patron parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina